Mateřská škola Valašské Meziříčí, Hrachovec 210, okres Vsetín, příspěvková organizace

 

Ředitelka: Hana Hájková

Adresa: Hrachovec 210, 757 01 Valašské Meziříčí

Mobil: 702 008 827 E-mail: mshrachovec@razdva.cz Internetové stránky: www.skolkahrachovec.estranky.cz

 

Jednotřídní mateřská škola v Hrachovci byla otevřena 5. září 1977. Kapacita mateřské školy je 28 dětí převážně ve věku od 3 do 6 let a v případě odkladu povinné školní docházky do 7 let.

30. června 2001 vstoupila naše mateřská škola do právní subjektivity a stala se samostatně hospodařící organizací, ale i nadále je jejím zřizovatelem město Valašské Meziříčí.

Mateřská škola pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem „Hrajeme a učíme se s Hráškem“ a mottem „Kde rozséváme radost, tam vyrůstá láska“. Mateřská škola vytváří dětem příjemné prostředí, aby do ní děti chodily rády a s úsměvem. Snaží se vytvořit dětem takový koutek, v němž dětské oči naleznou obrovský svět pochopení, citu a lásky. 

www.skolkahrachovec.estranky.cz