Historie Hrachovce

Obec Hrachovec leží východně od Valašského Meziříčí podél Hrachoveckého potoka, který protéká obcí a vlévá se do Rožnovské Bečvy. Průměrná nadmořská výška je 330 m. V r. 1991 zaujímal katastr obce rozlohu 480 ha a žilo zde 824 obyvatel v 187 domech, z toho 183 bylo rodinných domků.

Název vsi se objevuje v podstatě neměnné formě Hrachovic (1376), Hrachowecz (1397, 1464, 1480, 1535, 1872), v moderní české diakritice Hrachovec. Příslušné adjektivum pak zní hrachovecký, obyvatelé označováni jako Hrachovjané nebo v sousedním Křivé Hrachovičané. Výklad názvu není zcela jasný, je vytvořen připojením přivlastňující koncovky -ovec k adjektivu hrachový (vrch či porost).

Místní trati mají názvy Sýkoří, Na Podhájí, Na Rovenkách, V Zavychuří (Za Vrchhůrou), Na Větrochově, Podhrabí, Zauličná, Jehlice, Rybníky, Holomčí, Osuší, Padělek, Hložkov, Dráhy, Dříní, Srnov, Na Hrádkách (na pravém břehu Bečvy).

Nejstarší známé obecní pečetidlo Hrachovce bylo pořízeno r. 1731. V jeho kruhovém pečetním poli je radlice obrácená hrotem vzhůru zdobená rostlinnými ornamenty. Pečetní obraz doplňuje letopočet 1731.

Území kolem Hrachovce se týká listina olomouckého biskupa Dětřicha z Hradce z r. 1297 (viz u Brňova). Starší literatura někdy spojovala s Hrachovcem ves zvanou „Grabowe”, uvedenou v závěti biskupa Bruna ze Schauenburka z r. 1267, jde tu však beze vší pochyby o Hrabovou u Ostravy. Hrachovec samotný se vzpomíná až r. 1376 („Hrachovic”) jako součást lenního statku Arnoltovice. Po husitské revoluci došlo k zániku lenního charakteru řady vsí arnoltovického léna. Mezi alodizované vsi patřil i Hrachovec, který pak zůstal součástí rožnovského panství až do zrušení feudalismu.

celý text

 

Historie

24.02.2011 16:46
Masopustní průvod masek není v Hrachovci k vidění každý rok. A takto průvod vypadal v roce 1996, kdy přijel i Alli Baba se čtyřiceti loupežníky. A podle ujištění pana Evžena Knebla jich bylo skutečně čtyřicet.  
08.03.2010 12:44
Mezinárodní den žen (ve zkratce MDŽ) bývá někdy uváděn jako socialistický svátek. Vůbec se však nejedná o nějaký svátek uměle vyrobený minulým režimem, ale o mezinárodně uznávaný den stanovený k výročí stávky newyorských švadlen v roce 1909. Od roku 1911, kdy byl poprvé slaven v Německu,...
04.02.2009 00:08
Tyto snímky byly pořízeny při prvním pochování basy v roce 1964. Uskutečnilo se v Hrachovci ve staré hospodě U Zetků.  
08.01.2009 22:35
K nejstarším továrnám na Valašsku patřila cihelna velkostatku Valašské Meziříčí-Krásno-Rožnov v Hrachovci. Cihly se v ní vyráběly již r. 1829, r. 1886 byla vybavena parním strojem, r. 1890 v ní byla postavena první kruhová pec a r. 1896 byla vybudována železniční vlečka. R. 1914 tam pracovalo...
24.07.2008 22:28
 - starosta 1850 - ? František Bauer ?(1858)? Jan Dvorský 1864 - ? František Dobiáš 1905 - 1913 František Bártek 1913 - 1919 Vilém Bauer 1919 - 1923 Jan Dobiáš 1923...
08.11.2007 22:12
 Doprava na železniční trati Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm byla zahájena v roce 1892. Koleje u hrachovecké cihelny (2007).
04.08.2007 21:37
Obec Hrachovec leží východně od Valašského Meziříčí podél Hrachoveckého potoka, který protéká obcí a vlévá se do Rožnovské Bečvy. Průměrná nadmořská výška je 330 m. V r. 1991 zaujímal katastr obce rozlohu 480 ha a žilo zde 824 obyvatel v 187 domech, z toho 183 bylo rodinných domků. Název vsi se...
Záznamy: 1 - 7 ze 7

Hrachovecké divadlo

18.08.2010 20:06
První doložené představení divadelních ochotníků v Hrachovci se hrálo již v roce 1897, ale o...
30.09.2010 20:08
Lepší informace o divadelním životě v Hrachovci máme až z let po druhé světové válce. Víme, že...
03.01.2011 20:09
Po divadelní hře Divá Bára (1962) následovala delší odmlka, po níž v roce 1978 se souborem...
Záznamy: 1 - 3 ze 5
1 | 2 >>

100 let založení sboru dobrovolných hasičů (1908-2008)

29.04.2009 18:02
Je pravdou, že z této oraganizace si chtěli Němci udělat organizaci policajtskou...
13.05.2009 20:52
Od roku 1945 nám začínají jiné starosti. Především to byla starost o řádnou opravu...
20.05.2009 22:50
Od roku 1954 naše jednota začala značně pociťovat odpovědnost národních výborů za zajištění...
Záznamy: 7 - 9 ze 19
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>